Πρακτική Άσκηση 2021 – 2022

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για την Πρακτική Άσκηση της ακαδημαϊκής χρονιάς 2021 – 2022, από την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, μέχρι και την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021. Δείτε, σχετικά, εδώ.

Σημειώσεις Απειροστικού 1

Έχει αναρτηθεί στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας νεώτερη έκδοση των σημειώσεων του μαθήματος, η οποία περιέχει διορθώσεις και βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη. Οι σημειώσεις του μαθήματος θα ανανεώνονται διαρκώς και σας προτρέπω να ελέγχετε τακτικά την Βιβλιοθήκη της Υπατίας για νέες εκδόσεις. Επίσης, έχει αρχίσει η ανάρτηση σημειώσεων φοιτητών/τριων στον φάκελο του μαθήματος στην… Continue reading Σημειώσεις Απειροστικού 1

Βαθμολογία Απειροστικού 4 για την εξέταση Σεπτεμβρίου

Έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος, στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, η βαθμολογία για την εξέταση Σεπτεμβρίου του Απειροστικού Λογισμού 4. Συμμετείχαν 89 άτομα και το ποσοστό επιτυχίας είναι 48%. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συμμετέχοντες που, με δική τους προσπάθεια, πέρασαν το μάθημα, αλλά και να δηλώσω τον σεβασμό μου σε εκείνους που, παρότι δεν… Continue reading Βαθμολογία Απειροστικού 4 για την εξέταση Σεπτεμβρίου

Βαθμολογία Διαφορικών 1 για την εξέταση Σεπτεμβρίου

Έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος, στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, η βαθμολογία για την εξέταση Σεπτεμβρίου των Διαφορικών Εξισώσεων 1. Συμμετείχαν 53 άτομα και το ποσοστό επιτυχίας είναι 91%. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συμμετέχοντες που, με δική τους προσπάθεια, πέρασαν το μάθημα, αλλά και να δηλώσω τον σεβασμό μου σε εκείνους που, παρότι δεν… Continue reading Βαθμολογία Διαφορικών 1 για την εξέταση Σεπτεμβρίου

Ενημέρωση για τον Απειροστικό Λογισμό 1 (Τμήμα Β)

Ο Απειροστικός Λογισμός 1 θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα, το [Τμήμα Α] και το [Τμήμα Β]. Έχω αναλάβει το Τμήμα Β, το οποίο περιλαμβάνει τους φοιτητές (πρωτοετείς και όλων των μεγαλυτέρων ετών) με αρχικό γράμμα επιθέτου από Μ (μαζί με το Μ) έως και Ω. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο 3, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές… Continue reading Ενημέρωση για τον Απειροστικό Λογισμό 1 (Τμήμα Β)

Βαθμολογία Απειροστικού 1 για την εξέταση Σεπτεμβρίου

Έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος, στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, η βαθμολογία για την εξέταση Σεπτεμβρίου του Απειροστικού Λογισμού 1. Συμμετείχαν 90 άτομα και το ποσοστό επιτυχίας είναι 26%. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συμμετέχοντες που, με δική τους προσπάθεια, πέρασαν το μάθημα, αλλά και να δηλώσω τον σεβασμό μου σε εκείνους που, παρότι δεν… Continue reading Βαθμολογία Απειροστικού 1 για την εξέταση Σεπτεμβρίου