Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Απειροστικού 3 και 4, και στις Διαφορικές 1

Έχουν ανοίξει οι φόρμες για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου για τα μαθήματα Απειροστικός Λογισμός 3, Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του κάθε μαθήματος στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας και να βρείτε τη σχετική φόρμα στην ενότητα “Δηλώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις”.