Αλλαγή ώρας διάλεξης

Τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023, η διάλεξη του μαθήματος “Διαφορικές Εξισώσεις 1” θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα ολοκληρωθεί στις 21:00. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη διάλεξη της συγκεκριμένης ημερομηνίας και προέκυψε κατόπιν χρονικής αλλαγής στη διεξαγωγή της διάλεξης άλλου μαθήματος της ίδιας ημέρας.