Συμπληρωματικό Διδακτικό Υλικό Απειροστικού 3

Στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας μπορείτε να βρείτε καθαρογραμμένη την απόδειξη της Πρότασης Ένα υποσύνολο του Rn είναι κλειστό αν και μόνο αν ισούται με την κλειστή θήκη του Το αρχείο βρίσκεται εντός του φακέλου του μαθήματος, στον υποφάκελο με το όνομα “Συμπληρωματικό Διδακτικό Υλικό“.

Ιστοσελίδες Απειροστικού 3 και Διαφορικών 1

Οι ιστοσελίδες των μαθημάτων Απειροστικός Λογισμός 3 και Διαφορικές Εξισώσεις 1 στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας είναι έτοιμες και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή σας είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας σε εξατομικευμένες διαδικασίες αυτών των μαθημάτων, όπως είναι για παράδειγμα το να λάβετε γνώση του βαθμού σας πριν αυτός καταχωρηθεί… Continue reading Ιστοσελίδες Απειροστικού 3 και Διαφορικών 1

Βαθμολογίες Απειροστικού 4 και Διαφορικών 1

Αναρτήθηκαν στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας οι βαθμοί για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 του Απειροστικού Λογισμού 4 και των Διαφορικών Εξισώσεων 1. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου όχι νωρίτερα από την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου. Τα θέματα της εξέτασης και ενδεικτικές υποδείξεις λύσεων έχουν ανέβει στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας.

Απειροστικός 3 – Εξέταση Σεπτεμβρίου

Αναρτήθηκαν στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας οι βαθμοί για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 του Απειροστικού Λογισμού 3. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου όχι νωρίτερα από την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου. Τα θέματα της εξέτασης και ενδεικτικές υποδείξεις λύσεων έχουν ανέβει στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας.

Συγκεντρωτική ανακοίνωση

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά συνολικά τα μαθήματα που έχω αναλάβει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, καθώς και εκείνα που έχω αναλάβει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Καλό καλοκαίρι.

Βαθμολογία Απειροστικού 4

Αναρτήθηκε στη σελίδα του μαθήματος, στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, η βαθμολογία για την εξέταση Ιουνίου του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός 4. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 07 Ιουλίου, η βαθμολογία θα αναρτηθεί και στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου. Ποσοστό επιτυχίας: 35%.