Βαθμολογία Απειροστικού 4

Αναρτήθηκε στη σελίδα του μαθήματος, στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, η βαθμολογία για την εξέταση Ιουνίου του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός 4. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 07 Ιουλίου, η βαθμολογία θα αναρτηθεί και στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου. Ποσοστό επιτυχίας: 35%.