Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.

Αίτηση αλλαγής στοιχείων στην Υπατία

 

Συμπληρώστε αυτήν την αίτηση, αν θέλετε να γίνει κάποια αλλαγή στα στοιχεία που έχετε δηλώσει στο Φοιτητολόγιο ή στο Φροντιστήριο της Υπατίας.