Ενημέρωση για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 και για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2022 – 2023

Αυτή είναι μια συγκεντρωτική ανακοίνωση σχετικά με την Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 και με την ακαδημαϊκή χρονιά 2022 – 2023. Για τις εξετάσεις των μαθημάτων Απειροστικός Λογισμός 1, Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1, κατά την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, έχουν δημιουργηθεί στις σελίδες αυτών των μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, φόρμες δήλωσης συμμετοχής στην… Continue reading Ενημέρωση για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 και για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2022 – 2023

Βαθμολογία για Απειροστικό 1 και 4

Έχει αναρτηθεί στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας η τελική βαθμολογία εξαμήνου για τον Απειροστικό Λογισμό 4 και η βαθμολογία της πτυχιακής εξέτασης για τον Απειροστικό Λογισμό 1. Για τον Απειροστικό Λογισμό 4, το ποσοστό επιτυχίας είναι 45% και μπορείτε να δείτε τον τελικό βαθμό εξαμήνου στη στήλη “Βαθμός Εαρινού Εξαμήνου”. Για τον Απειροστικό Λογισμό 1, το… Continue reading Βαθμολογία για Απειροστικό 1 και 4

Τελική βαθμολογία εξαμήνου για τις Διαφορικές 1

Έχει αναρτηθεί στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας η τελική βαθμολογία εξαμήνου για το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις 1. Μπορείτε να δείτε τον τελικό βαθμό εξαμήνου στην στήλη “Βαθμός Εαρινού Εξαμήνου”. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 68%.

Λύσεις θεμάτων Εξεταστικής Ιουνίου σε Απειροστικό 4 και Διαφορικές 1

Έχουν προστεθεί στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας, οι εκφωνήσεις και ενδεικτικές υποδείξεις λύσεων για την εξέταση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022, στα μαθήματα Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1. Παρακαλώ, όλοι όσοι συμμετείχατε σε κάποια από τις δύο αυτές εξετάσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας.

Βαθμοί Ενδο-Εξαμηνιαίας Εξέτασης σε Απειροστικό 4 και Διαφορικές 1

Έχει αναρτηθεί στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας η βαθμολογία για την Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Μαΐου 2022, στα μαθήματα Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1. Εάν θέλετε να κρατήσετε αυτόν τον βαθμό ως τελικό βαθμό Εξαμήνου, τότε πρέπει να μην έρθετε στην Εξεταστική του Εξαμήνου, για το αντίστοιχο μάθημα. Εάν προσέλθετε στην… Continue reading Βαθμοί Ενδο-Εξαμηνιαίας Εξέτασης σε Απειροστικό 4 και Διαφορικές 1

Λύσεις θεμάτων Ενδο-Εξαμηνιαίας Εξέτασης σε Απειροστικό 4 και Διαφορικές 1

Έχουν προστεθεί στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας, οι εκφωνήσεις και ενδεικτικές υποδείξεις λύσεων για την Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Μαΐου 2022, στα μαθήματα Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1.