Εξέταση Απειροστικού 4

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εξέταση του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός 4, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023.

  1. Έχει ανοίξει η φόρμα για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής. Η δήλωση γίνεται σε εθελοντική βάση, αλλά είναι προς όφελος σας να την υποβάλετε για τους λόγους που αναφέρονται εδώ. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση, τότε απλώς δεν υποβάλετε Δήλωση Συμμετοχής.
  2. Πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθετε στις αίθουσες, δέκα λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 012, 011, 010, 009. Τονίζεται ότι εφόσον μια αίθουσα γεμίσει πλήρως, τότε μόνο μπορείτε να πάτε στην αμέσως επόμενη.
  3. Στην αίθουσα κάθεστε αποκλειστικά και μόνον στις τέσσερις ακριανές σειρές, ο ένας ακριβώς πίσω από τον άλλον. Εάν υπάρχει επιτρεπόμενη κενή θέση πιο κοντά στο πίνακα, συγκριτικά με αυτήν που κάθεστε, είστε υποχρεωμένοι να μεταφερθείτε σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.
  4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποχώρηση από την αίθουσα, για παράδειγμα για να πάτε στην τουαλέτα. Εάν πρέπει να αποχωρήσετε από την αίθουσα, για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλετε να παραδώσετε το γραπτό σας και, στη συνέχεια, δεν έχετε δικαίωμα να συνεχίσετε να συμμετέχετε σε αυτήν την εξέταση.
  5. Η εξεταστέα ύλη είναι ολόκληρη η ύλη του μαθήματος, όπως αυτή αναγράφεται στο περίγραμμα του μαθήματος.