Βαθμολογίες Απειροστικού 3 και 4, και Διαφορικών 1

Έχουν αναρτηθεί στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας οι βαθμολογίες για τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Απειροστικός Λογισμός 3 (επιτυχία 52%, στήλη “Βαθμός Χειμερινού Εξαμήνου”)
  2. Απειροστικός Λογισμός 4 (επιτυχία 67%, στήλη “Βαθμός Εξεταστικής Ιανουαρίου”)
  3. Διαφορικές Εξισώσεις 1 (επιτυχία 63%, στήλη “Βαθμός Εξεταστικής Ιανουαρίου”)

Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, οι βαθμολογίες θα καταχωρηθούν στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου.