Διαφορικές 2 – Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής των διαλέξεων

Κατόπιν παράκλησης των φοιτητών που παρακολουθούν παράλληλα και το μάθημα “Διδακτική των Μαθηματικών”, από σήμερα μέχρι το τέλος του εξαμήνου, το μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις 2” θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη, ώρες 18:00 – 21:00.

Αναπλήρωση διάλεξης Απειροστικού 4

Την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024, ώρες 12:00 – 15:00, στο Αμφιθέατρο 3, θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη διάλεξη για το μάθημα Απειροστικός Λογισμός 4. Η συγκεκριμένη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί σε αναπλήρωση διάλεξης που δεν έγινε κατά τις πρώτες εβδομάδες του τρέχοντος εξαμήνου.

Βαθμολογία Ιανουαρίου 2024 για Απειροστικό 3

Αναρτήθηκε, απευθείας στο ClassWeb, η βαθμολογία της Εξεταστικής Ιανουαρίου 2024 για το μάθημα “Απειροστικός Λογισμός 3”. Η ανάρτηση απευθείας στο ClassWeb κρίθηκε αναγκαία, λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, και έχει ως συνέπεια την άμεση οριστικοποίηση όλων των βαθμών, χωρίς δυνατότητα αλλαγών. Ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων έχουν αναρτηθεί στον φάκελο του μαθήματος, στη Βιβλιοθήκη της Υπατίας.

Απειροστικός 4 και Διαφορικές 2 – Διαλέξεις 07 και 08 Μαρτίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες δύο διαλέξεις: Όπως έγινε σαφές κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που έχω αναλάβει στο τρέχον εξάμηνο, η διαρκής εναλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των διαλέξεων, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές από τη διδασκαλία με αυτές τις συνθήκες. Έχοντας… Continue reading Απειροστικός 4 και Διαφορικές 2 – Διαλέξεις 07 και 08 Μαρτίου

Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο υποβάλλονται από Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 έως και Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024. Δείτε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Μαθηματικών για χρήσιμες πληροφορίες.

Βαθμολογίες εξεταστικής Ιανουαρίου 2024

Αναρτήθηκαν, απευθείας στο ClassWeb, οι βαθμολογίες της Εξεταστικής Ιανουαρίου 2024 για τα μαθήματα “Απειροστικός Λογισμός 4”, “Διαφορικές Εξισώσεις 1” και “Ολοκληρωτικές Εξισώσεις”. Η ανάρτηση απευθείας στο ClassWeb κρίθηκε αναγκαία, λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, και έχει ως συνέπεια την άμεση οριστικοποίηση όλων των βαθμών, χωρίς δυνατότητα αλλαγών. Ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων για τα μαθήματα… Continue reading Βαθμολογίες εξεταστικής Ιανουαρίου 2024