Γραπτές Εξετάσεις

From Εγχειρίδια της Υπατίας

Ορολογία

 1. Ως "εξέταση" θεωρείται οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του φοιτητή, όχι αναγκαστικά γραπτή, η οποία συνεισφέρει στην τελική βαθμολόγηση του.
 2. Ως "αυτοπρόσωπη εξέταση" θεωρείται μια εξέταση, η οποία πραγματοποιείται με την φυσική παρουσία του φοιτητή στον χώρο που έχει προκαθοριστεί για την διεξαγωγή της. Ο όρος αντιδιαστέλλεται με εκείνον της "διαδικτυακής εξέτασης", η οποία πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι για παράδειγμα το διαδίκτυο.
 3. Ως "αντιγραφή" θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια του φοιτητή αποσκοπεί στην εμφάνιση πλασματικών γνώσεων του.

Εθελούσιες δηλώσεις συμμετοχής

Η δήλωση υποβάλλεται χωριστά για κάθε μια εξέταση, είτε στα πλαίσια κάποιας εξεταστικής περιόδου, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέταση στη διάρκεια του εξαμήνου. Πρέπει να έχετε ήδη εγγραφεί στο συγκεκριμένο μάθημα του Φοιτητολογίου της Υπατίας, στα πλαίσια του οποίου γίνεται η εξέταση, και να απαντήσετε σε σχετικό ερώτημα που θα βρείτε εκεί.

Οι δηλώσεις γίνονται σε εθελοντική βάση, αλλά είναι προς όφελος σας να τις υποβάλετε γιατί:

 • Φροντίζω να βρω τον απαραίτητο αριθμό επιτηρητών, πράγμα καθόλου εύκολο λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχουν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια επιτήρηση.
 • Οι κόλλες και οι φωτοτυπίες των θεμάτων προετοιμάζονται σωστά και έτσι η εξέταση μπορεί να αρχίσει ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα.
 • Φροντίζω να δεσμευτούν οι απαιτούμενες αίθουσες για την σωστή διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Εφόσον γνωρίζω ποιοι έχετε σκοπό να συμμετάσχετε, μπορώ να σας ενημερώσω άμεσα για οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξέταση.

Τι πρέπει να κάνετε μόνοι σας

 1. Έχετε μαζί σας την φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία πρέπει να επιδείξετε σε έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Δεν θα γίνει δεκτό κανένα άλλο έγγραφο, για παράδειγμα διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα, εκτός της φοιτητικής ταυτότητας.
 2. Προσέρχεστε στην εξέταση τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της. Αργοπορημένη προσέλευση επιτρέπεται το πολύ 15 λεπτά μετά την έναρξη της εξέτασης και μόνον εφόσον ενημερώσετε τον διδάσκοντα και πάρετε την έγκριση του, πριν καταλάβετε θέση.
 3. Προκειμένου για αίθουσες, κάθεστε αποκλειστικά και μόνον στις 4 ακριανές σειρές, ο ένας ακριβώς πίσω από τον άλλον. Εάν υπάρχει επιτρεπόμενη κενή θέση πιο κοντά στο πίνακα, συγκριτικά με αυτήν που κάθεστε, είστε υποχρεωμένοι να μεταφερθείτε σε αυτήν.
 4. Προκειμένου για αμφιθέατρο, κάθεστε σε όλες τις σειρές, αφήνοντας, σε κάθε σειρά, τουλάχιστον 2 κενές θέσεις μεταξύ σας. Εάν υπάρχει επιτρεπόμενη κενή θέση πιο κοντά στο πίνακα, συγκριτικά με αυτήν που κάθεστε, είστε υποχρεωμένοι να μεταφερθείτε σε αυτήν.
 5. Στο έδρανο μπορείτε να έχετε μόνον στυλό, μολύβια, γομολάστιχες και διορθωτικά υγρά / ταινίες. Βιβλία, σημειώσεις και οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει, υποχρεωτικά, να βρίσκεται στο πάτωμα, σε απόσταση τουλάχιστον μια θέση μακρυά από εσάς. Τσάντες, ζακέτες, μπουφάν και οποιοσδήποτε άλλος ρουχισμός πρέπει να βρίσκεται ακουμπισμένος πάνω σε κάθισμα και όχι επάνω σε έδρανο.
 6. Τα κινητά και οι ταμπλέτες πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Διευκρινίζεται ότι το να βρίσκονται σε αθόρυβη λειτουργία δεν είναι αρκετό, πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να είστε σε θέση να λάβετε κλήση ή μήνυμα στο κινητό σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να ενημερώσετε προσωπικά τον διδάσκοντα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την εξέταση.
 7. Καμία ηλεκτρονική συσκευή, εκτός από κινητό και ταμπλέτα, δεν επιτρέπεται να βρίσκεται εντός του χώρου της εξέτασης, είτε αυτή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη είτε όχι.
 8. Η προφορική, γραπτή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνία μεταξύ των εξεταζομένων, απαγορεύεται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Διευκρινίζεται ότι για να ενημερωθείτε σχετικά με τον υπολειπόμενο χρόνο της εξέτασης οφείλετε να ρωτάτε αποκλειστικά και μόνον τον επιτηρητή.
 9. Δεν επιτρέπεται να φοράτε οποιοδήποτε καπέλο που διαθέτει γείσο.

Τι μπορούν να σας ζητήσουν οι επιτηρητές και πρέπει να το τηρήσετε

 1. Να αλλάξετε θέση. Η αλλαγή θέσης δεν έχει επιπτώσεις στη βαθμολόγηση του γραπτού σας και μπορεί να σας ζητηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια παρουσίας σας στον χώρο της εξέτασης. Είστε υποχρεωμένοι να μεταφερθείτε στη θέση που θα σας υποδείξει ο επιτηρητής, άμεσα και χωρίς να παρακωλύεται η διαδικασία της εξέτασης.
 2. Να απομακρύνετε, από τον χώρο της θέσης που βρίσκεστε, το οτιδήποτε. Εάν τίθεται ζήτημα ασφάλειας του αντικειμένου, παραδίδετε το αντικείμενο στον επιτηρητή και συναινείτε στο ότι, μέχρι να σας επιστραφεί με την αποχώρηση σας από τον χώρο της εξέτασης, την ευθύνη για αυτό αναλαμβάνει ο επιτηρητής.
 3. Να εποπτεύσει οποιοδήποτε αντικείμενο υπάρχει στον χώρο που βρίσκεστε, παρουσία σας.
 4. Να αδειάσετε εσείς τις τσέπες ρούχων που φοράτε ή που έχετε στον χώρο που βρίσκεστε.
 5. Να εποπτεύσει τη θέση σας, ζητώντας σας να σηκωθείτε προσωρινά από αυτήν.
 6. Να παραδώσετε το γραπτό σας. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος για τον οποίο σας το ζητάει, οφείλετε να το παραδώσετε άμεσα και χωρίς να παρακωλύεται η διαδικασία της εξέτασης.
 7. Να αποχωρήσετε από τον χώρο της εξέτασης. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος για τον οποίο σας το ζητάει, οφείλετε να αποχωρήσετε άμεσα και χωρίς να παρακωλύεται η διαδικασία της εξέτασης.

Σχετικά με την περίπτωση αντιγραφής

 1. Ο επιτηρητής έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει τον ισχυρισμό του ότι αντιγράφετε, παραθέτοντας τα γεγονότα που γνωρίζει, αλλά δεν έχει υποχρέωση να διαθέτει αποδείξεις για αυτόν τον ισχυρισμό.
 2. Ο εξεταζόμενος έχει υποχρέωση να αποδεχθεί την απόφαση του επιτηρητή άμεσα και χωρίς να παρακωλύεται η διαδικασία της εξέτασης. Γίνεται σαφές ότι, ο φοιτητής δύναται να παράσχει διευκρινήσεις μόνον εφόσον του ζητηθεί εκ μέρους του επιτηρητή.
 3. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει τον ελάχιστο βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας και αποδέχεται ότι, οποτεδήποτε μελλοντικά επιθυμεί να συμμετάσχει σε εξέταση μαθήματος, αυτή η εξέταση θα μπορεί να γίνει όχι υποχρεωτικά με την προβλεπόμενη γραπτή διαδικασία, αλλά με γραπτές και προφορικές διαδικασίες που θα καθορίσει ο διδάσκοντας.
 4. Εξεταζόμενος, που αντιγράψει περισσότερες από δυο φορές αθροιστικά σε οποιαδήποτε μαθήματα, αποδέχεται ότι, οποτεδήποτε μελλοντικά επιθυμεί να συμμετάσχει σε εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος, αυτή η εξέταση θα μπορεί να γίνει όχι υποχρεωτικά με την προβλεπόμενη γραπτή διαδικασία, αλλά με γραπτές και προφορικές διαδικασίες που θα καθορίσει ο διδάσκοντας και οι οποίες θα μπορούν να έχουν τη μορφή επαναλαμβανόμενων διαδικασιών εξέτασης κατά τη διάρκεια του αντιστοίχου ακαδημαϊκού εξαμήνου, προκειμένου να συνεισφέρουν αθροιστικά στον τελικό βαθμό του. Ειδικά για την περίπτωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες εξέτασης κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα κάνει ο διδάσκοντας.