Αίτηση για επιπρόσθετη βαθμολογική βοήθεια

Έχει ανοίξει η φόρμα για την “Αίτηση για επιπρόσθετη βαθμολογική βοήθεια“. Η αίτηση αυτή αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και επιθυμούν να έχουν μια επιπρόσθετη βοήθεια στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού τους σε κάποια από τα μαθήματα που έχω αναλάβει. Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, αλλά ειδικά για τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εξέταση των μαθημάτων Διαφορικές Εξισώσεις 1 στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και Απειροστικός Λογισμός 1 στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2021. Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερα από ένα μαθήματα, θα πρέπει να κάνετε χωριστή αίτηση για το καθένα. Για να μπορέσετε να υποβάλετε την αίτηση σας, υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει απαρέγκλιτα να ικανοποιούνται.