Σύντομες οδηγίες για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τα ακόλουθα αφορούν την Εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 1, του Απειροστικού Λογισμού 4 και των Διαφορικών Εξισώσεων 1.

  • Η Εξέταση θα διεξαχθεί μέσω του Φοιτητολογίου της Υπατίας, και θα είναι της ίδιας μορφής με εκείνη του Ιανουαρίου και του Ιουνίου 2021. Για την συμμετοχή σας στην Εξέταση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει ολοκληρωμένη εγγραφή στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας και ολοκληρωμένη εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα εντός του Φοιτητολογίου της Υπατίας.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξέτασης πρέπει να είστε συνδεδεμένοι και στην εφαρμογή Microsoft Teams, μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Δεν θα συνδεθείτε σε κάποια εικονική αίθουσα (“ομάδα” όπως την αναφέρει στην εφαρμογή), συνεπώς δεν χρειάζεστε κάποιον κωδικό. Πρέπει απλώς να είστε συνδεδεμένοι ώστε να μπορείτε να απαντήσετε σε πιθανή προσωπική κλήση που θα σας κάνω. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα επιλέξω τυχαία κάποιους από τους συμμετέχοντες και θα τους κάνω προσωπική κλήση μέσω της εφαρμογής, προκειμένου να ελεγχθεί αν τηρούν τους όρους συμμετοχής της εξέτασης.
  • Οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε σχετικά με την Εξέταση, πρέπει να στείλετε σχετικό μήνυμα το αργότερο μέχρι 48 ώρες πριν την Εξέταση. Το τελευταίο 48ωρο πριν την Εξέταση θα μου είναι αδύνατο να σας βοηθήσω σε οτιδήποτε σχετικό με την Εξέταση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην είναι εφικτή η συμμετοχή σας στην Εξέταση.
  • Ειδικά για τις Διαφορικές Εξισώσεις 1, οι παραπάνω προθεσμίες διαμορφώνονται μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 13 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξει κάποια εξειδικευμένη δήλωση συμμετοχής στην Εξέταση.
  • Παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται σχετικά με το μάθημα στην Υπατία εδώ και ρωτήστε ότι θέλετε εγκαίρως. Σε διαφορετική περίπτωση, θέτετε σε κίνδυνο την δυνατότητα συμμετοχής σας στην Εξέταση.
  • Δείτε αναλυτικές πάγιες οδηγίες εδώ και εδώ.