Σχετικά με την αυριανή εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 4

Τα ακόλουθα αφορούν την εξέταση του Απειροστικού Λογισμού 4, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021.

  1. Το username σας για την είσοδο σας στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η εξέταση, είναι ό,τι υπάρχει αριστερά του @ στην διεύθυνση του ακαδημαϊκού σας email.
  2. Σε κάποιες από τις εκφωνήσεις των θεμάτων θα συναντήσετε την έκφραση [∆είτε και το σχετικό γράφημα που συνοδεύει την εκφώνηση του θέματος. Παρόλα αυτά, διευκρινίζεται ότι το γράφημα δεν αποτελεί συστατικό μέρος της εκφώνησης.] Αυτό σημαίνει ότι κοντά στον σύνδεσμο του αρχείου PDF που περιέχει την εκφώνηση του θέματος, υπάρχει ένας ακόμα σύνδεσμος που οδηγεί στον ιστότοπο [Geogebra.org], όπου έχει δημιουργηθεί για εσάς μια γραφική απεικόνιση του σχήματος που περιγράφεται στην εκφώνηση του θέματος. Αυτή η απεικόνιση είναι μια επιπρόσθετη βοήθεια για την κατανόηση της εκφώνησης. Παρόλα αυτά, η εκφώνηση του θέματος είναι απολύτως πλήρης από μόνη της, ακόμη και χωρίς αυτήν την γραφική απεικόνιση, και στην περίπτωση που για τεχνικούς ή άλλους λόγους δεν είστε σε θέση να δείτε ή επιλέξετε να μην δείτε αυτήν την απεικόνιση, εξακολουθείτε να είστε σε θέση να προχωρήσετε στην επίλυση του θέματος.
  3. Μόνον τα αρχεία που θα υποβληθούν στην φόρμα που τους αναλογεί, και αυστηρά εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, θα βαθμολογηθούν. Οτιδήποτε μου αποσταλεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα αγνοηθεί πλήρως. Υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες σχετικά με κάθε φάση της διαδικασίας υποβολής των απαντήσεων σας εδώ. Επίσης, υπάρχουν διαρκώς (από τον Μάρτιο 2021) ανοικτές φόρμες στη σελίδα του μαθήματος στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, προκειμένου να κάνετε όσες δοκιμές θέλετε. Τέλος, είμαι διαρκώς (από τον Μάρτιο 2021) στη διάθεση σας για όποια ερώτηση έχετε σχετικά με τεχνικά θέματα. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης μου είναι αδύνατο να αφιερώσω χρόνο για την επίλυση των τεχνικών θεμάτων που αντιμετωπίζετε.
  4. Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σχετικά με τα θέματα ή την διαδικασία της εξέτασης, παρακαλώ διατυπώστε την γραπτώς στο σχετικό Φόρουμ Αποριών που υπάρχει στη σελίδα του μαθήματος στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, στην ενότητα της Εξέτασης του Σεπτεμβρίου. Οι ερωτήσεις που θα διατυπωθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, δεν θα λάβουν απάντηση. Η χρήση του Φόρουμ Αποριών είναι απαραίτητη καθώς μόνον έτσι μπορώ να έχω την συνολική εποπτεία όλων των ερωτήσεων σας ενοποιημένα μέσα από μια ιστοσελίδα, ώστε όλες οι ερωτήσεις να απαντώνται εγκαίρως, και μάλιστα με την χρονολογική σειρά που υποβλήθηκαν.