Αιτήσεις

  • Αίτηση για συστατική επιστολή
    Για να σας χορηγήσω συστατική επιστολή, υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει απαρέγκλιτα να ικανοποιούνται.
  • Αίτηση για βαθμολογική βοήθεια
    Η αίτηση αυτή αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και επιθυμούν να έχουν μια βοήθεια στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού τους σε κάποια από τα μαθήματα που έχω αναλάβει. Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερα από ένα μαθήματα, θα πρέπει να κάνετε χωριστή αίτηση για το καθένα. Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, καθώς και προϋποθέσεις που πρέπει απαρέγκλιτα να ικανοποιούνται.
  • Αίτηση για αλλαγή στοιχείων στην Υπατία
    Εάν υπάρχουν ανακρίβειες στα στοιχεία που έχετε δηλώσει στο Φοιτητολόγιο ή στο Φροντιστήριο της Υπατίας, συμπληρώστε αυτήν την αίτηση για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.