Εξέταση Απειροστικού 3 στις 18 Ιανουαρίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνον το μάθημα Απειροστικός Λογισμός 3. Για τα υπόλοιπα μαθήματα της Εξεταστικής Ιανουαρίου, στα οποία είμαι υπεύθυνος, θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Σχετικά με την την εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου, ισχύουν τα ακόλουθα.

  1. Έχει ανοίξει η φόρμα για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής. Η δήλωση γίνεται σε εθελοντική βάση, αλλά είναι προς όφελος σας να την υποβάλετε για τους λόγους που αναφέρονται εδώ. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση, τότε απλώς δεν υποβάλετε Δήλωση Συμμετοχής.
  2. Πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθετε στις αίθουσες, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 012, 011, 010, 009, 001, 002. Τονίζεται ότι εφόσον μια αίθουσα γεμίσει πλήρως, τότε μόνο μπορείτε να πάτε στην αμέσως επόμενη.
  3. Στην αίθουσα κάθεστε αποκλειστικά και μόνον στις τέσσερις ακριανές σειρές, ο ένας ακριβώς πίσω από τον άλλον. Εάν υπάρχει επιτρεπόμενη κενή θέση πιο κοντά στο πίνακα, συγκριτικά με αυτήν που κάθεστε, είστε υποχρεωμένοι να μεταφερθείτε σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.
  4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποχώρηση από την αίθουσα, για παράδειγμα για να πάτε στην τουαλέτα. Εάν πρέπει να αποχωρήσετε από την αίθουσα, για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλετε να παραδώσετε το γραπτό σας και, στη συνέχεια, δεν έχετε δικαίωμα να συνεχίσετε να συμμετέχετε σε αυτήν την εξέταση.
  5. Η εξεταστέα ύλη είναι ολόκληρη η ύλη του μαθήματος, όπως αυτή αναγράφεται στο περίγραμμα του μαθήματος.

Σχετικά με την Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, ισχύουν τα ακόλουθα.

  1. Έχουν ανακοινωθεί οι βαθμοί. Μπορείτε να δείτε τον βαθμό σας στη σελίδα του μαθήματος στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, στην στήλη “Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση”.
  2. Εάν συμμετείχατε στην Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση και δεν προσέλθετε στην Εξεταστική του Εξαμήνου τότε ο τελικός βαθμός που θα λάβετε για το μάθημα είναι αυτός της Ενδο-Εξαμηνιαίας Εξέτασης, είτε αυτός είναι πάνω από τη βάση είτε όχι. Εάν προσέλθετε στην Εξεταστική του Εξαμήνου, τότε ο βαθμός που προέκυψε από την Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση χάνεται ακόμα και αν είναι πάνω από τη βάση, και ο τελικός βαθμός είναι αυτός που προκύπτει από την Εξεταστική του Εξαμήνου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.