Ιστοσελίδες Απειροστικού 3 και Διαφορικών 1

Οι ιστοσελίδες των μαθημάτων Απειροστικός Λογισμός 3 και Διαφορικές Εξισώσεις 1 στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας είναι έτοιμες και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή σας είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας σε εξατομικευμένες διαδικασίες αυτών των μαθημάτων, όπως είναι για παράδειγμα το να λάβετε γνώση του βαθμού σας πριν αυτός καταχωρηθεί στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου ή το να συμμετάσχετε σε διαγωνίσματα και προόδους, εφόσον αυτά υπάρξουν. Διδακτικό υλικό σχετικό με αυτά τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Βιβλιοθήκη της Υπατίας.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, έχω αναλάβει τα ακόλουθα μαθήματα:

  • Χειμερινό Εξάμηνο: Απειροστικός Λογισμός 3 και Διαφορικές Εξισώσεις 1.
  • Εαρινό Εξάμηνο: Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 2.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να συμμετάσχετε στο μάθημα επιλογής “Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας“, επιλέγοντας ένα από τα θέματα που θα βρείτε στον σχετικό κατάλογο από εμένα.