Βαθμολογίες Απειροστικού 4 και Διαφορικών 1

Αναρτήθηκαν στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας οι βαθμοί για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 του Απειροστικού Λογισμού 4 και των Διαφορικών Εξισώσεων 1. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου όχι νωρίτερα από την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου. Τα θέματα της εξέτασης και ενδεικτικές υποδείξεις λύσεων έχουν ανέβει στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας.