Συμπληρωματικό Διδακτικό Υλικό Απειροστικού 3

Στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας μπορείτε να βρείτε καθαρογραμμένη την απόδειξη της Πρότασης

Ένα υποσύνολο του Rn είναι κλειστό αν και μόνο αν ισούται με την κλειστή θήκη του

Το αρχείο βρίσκεται εντός του φακέλου του μαθήματος, στον υποφάκελο με το όνομα “Συμπληρωματικό Διδακτικό Υλικό“.