Απειροστικός 3 – Εξέταση Σεπτεμβρίου

Αναρτήθηκαν στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας οι βαθμοί για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 του Απειροστικού Λογισμού 3. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου όχι νωρίτερα από την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου. Τα θέματα της εξέτασης και ενδεικτικές υποδείξεις λύσεων έχουν ανέβει στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας.