Συγκεντρωτική ανακοίνωση

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά συνολικά τα μαθήματα που έχω αναλάβει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, καθώς και εκείνα που έχω αναλάβει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

  1. Για το χειμερινό εξάμηνο του 2023 – 2024, έχω αναλάβει τα μαθήματα: Απειροστικός Λογισμός 3 (υποχρεωτικό) και Διαφορικές Εξισώσεις 1 (επιλογής). Η ύλη του μαθήματος Διαφορικές Εξισώσεις 1 έχει τροποποιηθεί, αλλά η εξέταση του Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί με βάση την ύλη που ίσχυε πριν την τροποποίηση.
  2. Για το εαρινό εξάμηνο του 2023 – 2024, έχω αναλάβει τα μαθήματα: Απειροστικός Λογισμός 4 (υποχρεωτικό) και Διαφορικές Εξισώσεις 2 (επιλογής). Το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις 2 δεν διδάχθηκε κατά τα πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη και η ύλη του έχει τροποποιηθεί σε σχέση με εκείνη που ίσχυε κατά το παρελθόν.
  3. Έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση, τόσο στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου, όσο και στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας, των βαθμολογιών της εξεταστικής Ιουνίου 2023 για τα μαθήματα Απειροστικός Λογισμός 3, Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1.
  4. Το ποσοστό επιτυχίας για το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις 1, στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023, είναι 69%.

Καλό καλοκαίρι.