Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση που η επικοινωνία μαζί μου μέσω των λογαριασμών της Υπατίας δεν είναι εφικτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω των προσωπικών μου λογαριασμών:

Σημειώστε ότι προτεραιότητα θα δίνεται στα μηνύματα που λαμβάνω μέσω των λογαριασμών της Υπατίας.