Εξέταση Απειροστικού 4

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εξέταση του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός 4, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023.

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Απειροστικού 3 και 4, και στις Διαφορικές 1

Έχουν ανοίξει οι φόρμες για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου για τα μαθήματα Απειροστικός Λογισμός 3, Απειροστικός Λογισμός 4 και Διαφορικές Εξισώσεις 1. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του κάθε μαθήματος στο Φοιτητολόγιο της Υπατίας και να βρείτε τη σχετική φόρμα στην ενότητα “Δηλώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις”.

Αλλαγή ώρας διάλεξης

Τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023, η διάλεξη του μαθήματος “Διαφορικές Εξισώσεις 1” θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα ολοκληρωθεί στις 21:00. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη διάλεξη της συγκεκριμένης ημερομηνίας και προέκυψε κατόπιν χρονικής αλλαγής στη διεξαγωγή της διάλεξης άλλου μαθήματος της ίδιας ημέρας.

Εξέταση Απειροστικού 3 στις 18 Ιανουαρίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνον το μάθημα Απειροστικός Λογισμός 3. Για τα υπόλοιπα μαθήματα της Εξεταστικής Ιανουαρίου, στα οποία είμαι υπεύθυνος, θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση. Σχετικά με την την εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου, ισχύουν τα ακόλουθα. Σχετικά με την Ενδο-Εξαμηνιαία Εξέταση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, ισχύουν τα ακόλουθα.