Φιλοσοφία διδασκαλίας

From Εγχειρίδια της Υπατίας
Revision as of 11:03, 2 August 2021 by Kgmavridis-mediawiki (talk | contribs) (Created page with "== Διαλέξεις == * Οι διαλέξεις απευθύνονται, από πλευράς δυσκολίας και απαιτήσεων, στο μέσο φοιτη...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Διαλέξεις

 • Οι διαλέξεις απευθύνονται, από πλευράς δυσκολίας και απαιτήσεων, στο μέσο φοιτητή.
 • Φοιτητές που θεωρούν ότι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τον ρυθμό των διαλέξεων, πρέπει οι ίδιο να μου το δηλώσουν ώστε να τους παρασχεθεί επιπρόσθετη βοήθεια.
 • Φοιτητές που παρακολουθούν με άνεση τις διαλέξεις και επιθυμούν επιπρόσθετο και δυσκολότερο υλικό για να ασχοληθούν, πρέπει οι ίδιο να μου το δηλώσουν ώστε να τους παρασχεθεί.
 • Η φιλοσοφία μου στην οργάνωση των διαλέξεων είναι οι φοιτητές να μάθουν τις βασικές έννοιες που περιλαμβάνονται στο μάθημα, να εξοικειωθούν πλήρως με αυτές, να είναι σε θέση να λύνουν σχετικές ασκήσεις και να έχουν κατανοήσει πλήρως τον τρόπο σκέψης του μαθήματος.
 • Δεν είναι στόχος των διαλέξεων να διδαχθεί μεγάλος αριθμός μεθοδολογιών ή ιδιαίτερες τεχνικές που δεν απαντώνται συχνά σε ασκήσεις.
 • Δεν είναι στόχος των διαλέξεων να οδηγηθούν οι φοιτητές σε αποστήθιση αποδείξεων, εκφωνήσεων, λύσεων ασκήσεων ή οτιδήποτε δεν συνάδει με την εις βάθους κατανόηση των εννοιών.
 • Προτιμώ τον περιορισμό της διδασκόμενης ύλης, αν αυτό είναι απαραίτητο ώστε να γίνουν κατανοητές οι έννοιες που διδάσκονται.

Εξετάσεις

 • Στόχος των εξετάσεων είναι η απόδειξη εκ μέρους των φοιτητών ότι έχουν κατανοήσει σε βάθος τις έννοιες που έχουν διδαχθεί. Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται με αποκλειστικό κριτήριο αυτό.
 • Τα θέματα των εξετάσεων καλύπτουν ολόκληρη την διδαχθείσα ύλη, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό κάθε φορά.
 • Γίνεται προσπάθεια να μην απαιτούνται πολλές αριθμητικές πράξεις για την επίλυση των θεμάτων.
 • Δε δίνεται έμφαση κατά τη βαθμολόγηση σε τυχόν αριθμητικά λάθη που έχουν γίνει εκτός και αν αυτά οδηγούν σε εντελώς διαφορετική μεθοδολογία επίλυσης, από εκείνη την οποία αποσκοπεί να εξετάσει η συγκεκριμένη άσκηση.
 • Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να επιλύονται με την μεθοδολογία που δηλώνει η κάθε εκφώνηση. Το ζητούμενο σε κάθε άσκηση δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα αλλά να φανεί κατά πόσο ο φοιτητής είναι σε θέση να εφαρμόσει συγκεκριμένες μεθοδολογίες που διδάχθηκε στο μάθημα.
 • Η εξέταση του κάθε μαθήματος γίνεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος στο οποίο εξετάζονται ή άλλων προαπαιτούμενων μαθημάτων. Σε καμία περίπτωση η εξέταση δεν έχει σκοπό να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία σε άλλα μη-προαπαιτούμενα μαθήματα.