Φόρμα υποβολής απαντήσεων σε θέματα εξέτασης

From Εγχειρίδια της Υπατίας
  1. Μπορείτε να υποβάλετε μόνον ένα αρχείο PDF, το οποίο πρέπει να περιέχει όλες τις σελίδες της απάντησης σας, με τη σωστή σειρά και αριθμημένες.
  2. Το αρχείο που θα υποβάλετε πρέπει να περιέχει την απάντηση σας μόνον για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά η φόρμα. Αν υπάρχουν απαντήσεις και για άλλα θέματα της εξέτασης, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην βαθμολόγηση των Θεμάτων.
  3. Κατεβάστε το αρχείο PDF με την εκφώνηση του θέματος που θα βρείτε στην φόρμα, γράψτε την απάντηση σας ευκρινώς σε κόλλες Α4, δείτε τις οδηγίες εδώ για να ετοιμάσετε το αρχείο PDF με τις απαντήσεις σας, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, και υποβάλετε το αρχείο PDF των απαντήσεων στο πεδίο που υπάρχει στο κάτω μέρος της φόρμας.
  4. Διευκρινήσεις πάνω στα θέματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορείτε να με ρωτήσετε στο φόρουμ με τίτλο "Απορίες πάνω στα Θέματα" που θα βρείτε στην κεντρική σελίδα του μαθήματος, στο συγκεκριμένο κομμάτι της που αφορά την εξέταση που δίνετε.