Διαδικτυακή Διδασκαλία

From Εγχειρίδια της Υπατίας
  1. Για την συμμετοχή σας στην Διαδικτυακή Διδασκαλία, είναι αναγκαία η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτε για τα παιδιά που δεν έχουν τα μέσα να συμμετέχουν στα μαθήματα μέσω διαδικτύου.
  2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αναρτώνται στο Κανάλι YouTube της Υπατίας βιντεοδιαλέξεις. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, ανεβαίνει ένας αριθμός διαλέξεων, όχι αναγκαστικά ο ίδιος κάθε εβδομάδα. Οι μέρες και οι ώρες που ανεβαίνουν οι βιντεοδιαλέξεις δεν είναι συγκεκριμένες. Γίνεται προσπάθεια η ύλη να καταμεριστεί ισομερώς στις εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση η ύλη θα ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.
  3. Για να γίνει ευκολότερη η μελέτη των βιντεοδιαλέξεων, η διδασκαλία γίνεται με αναφορά σε συγκεκριμένα συγγράμματα. Παρόλα αυτά, όλα τα συγγράμματα που προσφέρονται στον Εύδοξο περιέχουν την ύλη που παρουσιάζεται στις βιντεοδιαλέξεις.
  4. Παρακολουθείτε τις διαλέξεις και τις μελετάτε σαν να ήταν διαλέξεις με φυσική παρουσία στον πίνακα. Οι σημειώσεις φοιτητών ανεβαίνουν στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας. Οι εργασίες δίνονται εντός των βιντεοδιαλέξεων και, ταυτόχρονα, αναρτώνται σε χωριστό αρχείο, στην Βιβλιοθήκη της Υπατίας.
  5. Κάνετε εγγραφή (εφόσον δεν έχετε κάνει) στο Φροντιστήριο της Υπατίας (ρωτήστε με αν δεν βγάλετε άκρη πως γίνεται η εγγραφή) και στην κατάλληλη κατηγορία ρωτάτε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Επίσης εκεί σας απευθύνω και εγώ ερωτήσεις, ανεβαίνουν επιπρόσθετες ασκήσεις και υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία μεταξύ μας. Είναι πολύ βασικό να ΜΗΝ ντρέπεστε να ρωτήσετε. Η επιτυχία της όλης προσπάθειας που γίνεται με την διδασκαλία μέσω διαδικτύου θα κριθεί καθοριστικά από το θάρρος που θα δείξετε να ρωτάτε ότι θέλετε, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είμαι σε απόλυτο βαθμό αυστηρός με τον οποιονδήποτε χλευάσει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο αναρτήσεις συμμετεχόντων. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά θεωρείται ότι σκοπό έχει να ακυρωθεί εμπράκτως η διεξαγωγή του μαθήματος και αντιμετωπίζεται με όποιον τρόπο θεωρηθεί κατά την κρίση μου πρόσφορος, χωρίς να δοθεί καμία προειδοποίηση ή δυνατότητα επανόδου στη συμμετοχή στα μαθήματα.
  6. Εάν μέσω του Φροντιστηρίου οι ερωτήσεις σας δεν απαντηθούν, ή δεν είναι δυνατό να απαντηθούν, μπορείτε να κλείσετε ένα Ραντεβού για Βιντεοκλήση με εμένα. Παρακαλώ μην κλείνετε περισσότερα από ένα συνεχόμενα ραντεβού μέσα στην ίδια μέρα και περισσότερα από ένα ραντεβού την εβδομάδα. Ομαδικές κλήσεις, εφόσον τις υποστηρίζει η εφαρμογή χωρίς να χαλάει σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα ήχου και εικόνας, είναι επιτρεπόμενες και μάλιστα ενθαρρύνονται. Μπορείτε να με καλέσετε την ώρα που θα δηλώσετε στην φόρμα, σε όποια από τις εφαρμογές Messenger, Instagram, Skype και MS Teams επιθυμείτε εσείς. Σε περίπτωση που δεν απαντήσω στην κλήση σας, ξανακαλέστε σε 5 λεπτά (υπάρχει περίπτωση να μην έχω τελειώσει ακόμη με την προηγούμενη κλήση). Αν η εφαρμογή απαιτεί να γίνει αίτημα φιλίας πριν την δυνατότητα κλήσης, παρακαλώ να το κάνετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη κλήση σας. Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις εφαρμογές, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω μηνύματος για να βρούμε κάποιον άλλον τρόπο.
  7. Η διαδικασία που περιγράφεται εδώ, δύνανται να αλλάξει προσαρμοζόμενη στις ανάγκες που θα προκύψουν ή προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι στόχοι που έχουν τεθεί. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή για την κατάργηση της, θα καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. Κάντε like και subscribe στην σελίδα της Υπατίας στο Facebook καθώς και στο Κανάλι YouTube της Υπατίας για να λαμβάνετε αυτόματα ειδοποιήσεις για τις ενημερώσεις.