Δημιουργία PDF με την εφαρμογή i2pdf σε υπολογιστή

From Εγχειρίδια της Υπατίας

Εγκατάσταση

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λειτουργικό σύστημα Windows και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ. Δεν απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής, απλώς αποσυμπιέστε το αρχείο που κατεβάσατε και κάνετε διπλό click στο αρχείο < i2pdf.exe > του οποίου το εικονίδιο είναι το κέντρο Μπορείτε να σβήσετε το συμπιεσμένο αρχείο που κατεβάσατε, αφότου πρώτα το αποσυμπιέσετε, αλλά κρατήστε το αρχείο < i2pdf.exe > ώστε να μπορείτε να ξανατρέξετε την εφαρμογή, χωρίς να χρειαστεί να την ξανακατεβάσετε, αν την χρειαστείτε ξανά.

Χρήση

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να φτιάξετε ένα PDF χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

  1. Βγάλτε φωτογραφίες από όλες τις σελίδες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο PDF.
  2. Μεταφέρετε τις φωτογραφίες σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας.
  3. Μετονομάστε τις φωτογραφίες έτσι ώστε να είναι με την σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται στο αρχείο PDF που θα δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, αν έχετε συνολικά δυο σελίδες, δώστε το όνομα <σελίδα-01> στην πρώτη σελίδα και το όνομα <σελίδα-02> στην δεύτερη σελίδα. Θα μπορούσατε επίσης, να δώστε το όνομα <01> στην πρώτη σελίδα και το όνομα <02> στην δεύτερη σελίδα. Τα ονόματα που αναφέρουμε εδώ είναι απλώς ενδεικτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια ονόματα επιθυμείτε εσείς, αλλά φροντίστε τα ονόματα που θα χρησιμοποιήσετε να αντιστοιχούν στην σειρά των σελίδων, όπως αυτές θα πρέπει να εμφανιστούν στο αρχείο PDF. Προσέξτε ιδιαίτερα, να μην αλλάξετε και να μην σβήσετε τις καταλήξεις των αρχείων κατά την μετονομασία τους. Κατάληξη του αρχείου θεωρείται ότι υπάρχει δεξιότερα της πρώτης από τα δεξιά τελείας που εμφανίζεται στο όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα, αν το όνομα του αρχείου είναι το <σελίδα 1.jpg> τότε η κατάληξη του είναι το <.jpg>, μαζί με την τελεία. Αν το όνομα του αρχείου είναι το <σελίδα.1.2.3.png> τότε η κατάληξη είναι το <.png>, αφού μας ενδιαφέρει μόνον η πρώτη από δεξιά τελεία.
  4. Κάντε διπλό click στο αρχείο < i2pdf.exe > και θα εμφανιστεί το παράθυρο του προγράμματος.

κέντρο

  1. Σύρετε τις φωτογραφίες από τον φάκελο όπου τις έχετε αποθηκεύσει, στο παράθυρο του προγράμματος. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, έχουμε σύρει δυο φωτογραφίες, με τα ονόματα <σελίδα 1.jpg> και <σελίδα 2.jpg>, οι οποίες αντιστοιχούν στις δυο σελίδες που θέλουμε να περιέχει το αρχείο PDF που θα φτιάξουμε.

κέντρο

  1. Πατήστε το κουμπί <Build PDF> και θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπως βλέπετε παρακάτω.

κέντρο

  1. Πατήστε το κουμπί <OK>. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα και τον φάκελο μέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί το αρχείο PDF. Μια καλή επιλογή είναι να δώστε ως όνομα του αρχείου το αριθμό που αντιστοιχεί στο θέμα ή στην άσκηση που έχετε λύσει, και ως φάκελο να επιλέξετε την επιφάνεια εργασίας.
  2. Το αρχείο PDF είναι έτοιμο και μπορείτε να το βρείτε μέσα στον φάκελο που επιλέξατε στο αμέσως προηγούμενο βήμα.