Δημιουργία PDF με την εφαρμογή Notebloc σε κινητό

From Εγχειρίδια της Υπατίας

Μέρος Πρώτο (κοινό για συσκευές Android και iPhone)

 • Εγκαταστήστε την δωρεάν εφαρμογή "Notebloc" στο κινητό ή στην ταμπλέτα σας. Το εικονίδιο της εφαρμογής είναι αυτό

κέντρο

 • Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το κουμπί που βλέπετε κυκλωμένο.

κέντρο

 • Φροντίστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Μην στέκεστε ακριβώς πάνω από το χαρτί που σαρώνετε. Η εφαρμογή μπορεί να σαρώσει σωστά το χαρτί ακόμα και αν κρατάτε το κινητό υπό γωνία. Φροντίστε ολόκληρο το χαρτί να φαίνεται στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί που βλέπετε κυκλωμένο.

κέντρο

 • Εφόσον χρειαστεί, μετακινήστε τις πράσινες κουκίδες (κυκλικού και τετράγωνου σχήματος) ώστε το πράσινο πλαίσιο να περιέχει πλήρως το κείμενο που θέλετε να κρατήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί που βλέπετε κυκλωμένο.

κέντρο

 • Βεβαιωθείτε ότι στο επάνω μέρος της οθόνης είναι επιλέγμενο το "Docs", όπως φαίνεται στο πλαίσιο 1 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί που βλέπετε κυκλωμένο στο πλαίσιο 2.

κέντρο

.

κέντρο

 • Εφόσον υπάρχουν και άλλες σελίδες στα χειρόγραφα σας, πατήστε το κουμπί που βλέπετε κυκλωμένο στη φώτο και επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί.

κέντρο

Μέρος Δεύτερο (διαφοροποιείται ανάλογα με τη συσκευή)

Συσκευή Android

 • Όταν φωτογραφίσετε όλες τις σελίδες που θέλετε, πατήστε το κουμπί "More" κάτω δεξιά στην οθόνη, και στη συνέχεια, στο μενού που θα εμφανιστεί, πατήστε το "Save to storage".

κέντρο

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το ".pdf", όπως φαίνεται στο κυκλωμένο πλαίσιο στο επάνω μέρος της φώτο, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Save to storage".

κέντρο

 • Το αρχείο PDF έχει τώρα αποθηκευτεί στην τοποθεσία "root/sdcard/Notebloc_PDF" με την ονομασία "Document.pdf". Εαν το θέλετε, μπορείτε να σβήσετε το προσωρινό αρχείο από την εφαρμογή, επιλέγοντας το μετά από παρατεταμένο πάτημα στο πλαίσιο 1 που βλέπετε στη φώτο μέχρι να εμφανιστεί το tick στο πλαίσιο 2, και στη συνέχεια πατώντας στο "Delete" όπως φαίνεται στο πλαίσιο 3.

κέντρο

.

κέντρο

Συσκευή iPhone

 • Όταν φωτογραφίσετε όλες τις σελίδες που θέλετε, πηγαίνετε πίσω μια φορά. Εδώ βλέπετε μια λίστα από αρχεία PDF. Εντοπίστε εκείνο που μόλις δημιουργήσατε.

κέντρο

 • Επιλέξτε το αρχείο PDF που έχετε φτιάξει και πατήστε το κουμπί που βλέπετε κάτω δεξιά στην οθόνη.

κέντρο

 • Στο μενού που θα εμφανιστεί, πατήστε "Open In".

κέντρο

 • Πατήστε το κουμπί "COMPARTIR".

κέντρο

 • Στο μενού που θα εμφανιστεί, πατήστε "Αποθήκευση στα Αρχεία" και αποθηκεύστε το αρχείο PDF στο iCloud.

κέντρο

 • Το αρχείο PDF έχει τώρα αποθηκευτεί στο iCloud. Ανεβάστε το στην φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην Υπηρεσία Μαθημάτων, επιλέγοντας το απο το iCloud. Εαν το θέλετε, μπορείτε να σβήσετε το προσωρινό αρχείο από την εφαρμογή, επιλέγοντας το μετά από παρατεταμένο πάτημα στο πλαίσιο 1 που βλέπετε στη φώτο μέχρι να εμφανιστεί το tick στο πλαίσιο 2, και στη συνέχεια πατώντας στο "Delete" όπως φαίνεται στο πλαίσιο 3.

κέντρο

.

κέντρο