Βαθμολόγηση σε Γραπτές Διαδικτυακές Εξετάσεις

From Εγχειρίδια της Υπατίας
  1. Στην περίπτωση που η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι μέσω διαδικτύου, τότε κατά την έναρξη του εξαμήνου ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψει ο τελικός βαθμός του κάθε φοιτητή για το μάθημα.
  2. Η εξέταση του κάθε μαθήματος γίνεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος στο οποίο εξετάζονται ή άλλων προαπαιτούμενων μαθημάτων. Η εξέταση δεν έχει σκοπό να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία σε άλλα μη-προαπαιτούμενα μαθήματα.